AFDICHTINGSPLUGGEN PROCLIMA STOPPA

Nieuw

Af­di­cht­ing­s­plug­gen voor ka­bel­buizen

Meer details

1055 Items

0,88 € incl. BTW

-10%

0,98 €

Meer informatie

Voordelen

  • Snelle en een­voud­ige lucht­di­cht­ing con­form DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B 8110-2
  • Flex­ibele door­vo­er­mem­braan di­cht ver­schil­lende ka­bel­dia­met­ers af
  • Een­voud­ig door­steek­baar met na­gel of punt van de patroon
  • Meer­laagse af­di­cht­lip­pen zor­gen voor op­ti­male aansluit­ing op ge­pro­fileerde buizen
  • Geschikt voor meer­dere ka­bels
  • Kan nader­hand worden ver­wijderd
 

Toepassing

De af­di­cht­plug­gen pro clima STOPPA worden gebruikt voor het snel en du­urz­aam lucht­di­cht aansluiten van ka­bels in ka­bel­buizen con­form DIN 4108-7. Voor het lucht­di­cht aansluiten van lege buizen op de dam­pr­em- en lucht­di­cht­ings­laag zijn er manchetten voor lege buizen (bijv. pro clima ROFLEX 20 of ROFLEX 20 multi)

Lege buis buitendiameterLege buis inwendige diameter
Stoppa 1616mm11mm
Stoppa 2020mm15mm
Stoppa 2525mm19,5mm
Stoppa 3232mm25mm
Stoppa 4040mm31,5mm

Recensies

Nog geen commentaar

Schrijf uw recensie

AFDICHTINGSPLUGGEN PROCLIMA STOPPA

AFDICHTINGSPLUGGEN PROCLIMA STOPPA

Af­di­cht­ing­s­plug­gen voor ka­bel­buizen

Schrijf uw recensie